Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ГЕОПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БАСЕЙНОВОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Анотація   PDF (Русский)
Ф. М. Лисецький, А. В. Землякова, А. Г. Нарожня, Е. А. Терьохiн, В. І. Пiчура, Ж. А. Буряк, О. М. Самофалова, О. І. Григор’єва
 
Том 19, № 1 (20) (2014) ГЕОХІМІЯ ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ У ГОЛОЦЕНІ У МЕЖАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
І. О. Сучков, Н. В. Тюленева
 
Том 20, № 1 (24) (2015) ГИРЛОВІ ОБЛАСТІ, ЯК ОСОБЛИВИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ОБ’ЄКТ Анотація   PDF
М. А. Берлінський
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ГЛИБОКОВОДНІ ПЕЛОЇДИ ЧОРНОГО МОРЯ – РЕЧОВИННИЙ СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ РЕСУРСИ Анотація   PDF
В. О. Ємельянов, А. О. Нікітіна
 
Том 20, № 3 (26) (2015) ГЛОБАЛЬНІ КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ У СВІТОВОМУ ОКЕАНІ ТА ЇХ ВІДГУК В ЧОРНОМУ МОРІ Анотація   PDF (Русский)
В. М. Єрємеєв, О. Р. Андріанова, М. І. Скіпа
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Головні напрями тематичного опрацювання даних ДЗЗ у Росії: ландшафтознавчий аспект Анотація   PDF (Русский)
О. Б. Загульська
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Гранулометричний склад ґрунтів острова Зміїний Анотація   PDF
М. Й. Тортик, А. О. Буяновський
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Грунтова карта території Нижньодністровського національного природного парку Анотація   PDF
Я. М. Біланчин, К. М. Усачова, Є. І. Газєтов, В. І. Медінець
 
Том 21, № 2 (29) (2016) ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В ЛІСОВОМУ РЕГІОНІ ФАКО-МЕМЕ, КАМЕРУН Анотація   PDF (Русский)
Теофілус Найомбе Мото Мукете
 
Том 19, № 2 (21) (2014) ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕНННЯ В ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька
 
Том 21, № 1 (28) (2016) ГРУНТОВО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІСЬКИХ ГРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ М. ОДЕСИ) Анотація   PDF
В. І. Тригуб, С. В. Бочевар, А. М. Купчик
 
Том 19, № 1 (20) (2014) ДЕЛЬТА ДУНАЮ: СУЧАСНІ ЛІТОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ Анотація   PDF
Н. О. Федорончук, І. О. Сучков
 
Том 21, № 2 (29) (2016) Депонування та розподіл катіонів у темно–сірих опідзолених грунтах Малехівського пасма в умовах їх постпірогенної деградації Анотація   PDF
О. С. Бонішко
 
Том 19, № 1 (20) (2014) ДЕЯКІ ЗАКОНОМАРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІВ ЗВАЖЕНИХ НАНОСІВ У ГИРЛОВІЙ ОБЛАСТІ ДУНАЮ Анотація   PDF (Русский)
М. А. Берлінський
 
Том 19, № 2 (21) (2014) ДИНАМІКА ЗМІН ҐРУНТОВОГО ВУГЛЕЦЮ ТА АЗОТУ ВПРОДОВЖ ТРЬОХЛІТНЬОЇ СІВОЗМІНИ В ЧОРНОЗЕМАХ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
С. В. Медінець, У. М. Скіба, В. І. Медінець, Я. М. Біланчин, В. З. Піцик, Л. М. Гошуренко, С. С. Котогура
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Динамічні та рівноважні властивості неоднорідних геологічних середовищ Анотація   PDF (Русский)
О. В. Драгомирецька, Л. М. Кузьміна, М. І. Скіпа
 
Том 19, № 1 (20) (2014) ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ РОЗМІРІВ ПІЩАНИХ ПЛЯЖІВ В БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
Г. В. Вихованець, О. Б. Муркалов, О. О. Стоян
 
Том 19, № 4 (23) (2014) Диференціація земель півдня Одеської області за оцінкою якості грунтів Анотація   PDF
Л. О. Прикуп
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ДО ПИТАННЯ ВРАЗЛИВОСТІ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД В МЕЖАХ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ З ВРАХУВАННЯМ ПРИРОДНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ Анотація   PDF
О. Є. Кошляков, О. В. Диняк, О. В. Диняк, І. Є. Кошлякова, І. Є. Кошлякова
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька
 
Том 19, № 2 (21) (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО ВЕРИФІКАЦІЮ ПРОСТОРОВО‑РОЗПОДІЛЕНИХ МОДЕЛЕЙ ЗМИВУ ҐРУНТУ Анотація   PDF
А. В. П’яткова, А. В. Кордіс
 
Том 20, № 1 (24) (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРУ НА ПРИРОДУ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Стоян
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕОТИЧНОГО ЯРУСУ Анотація   PDF (Русский)
Г. О. Кравчук, О. П. Кравчук, Н. Г. Подоплелова
 
Том 21, № 1 (28) (2016) ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація
О. О. Світличний, М. С. Ібрагімова
 
Том 19, № 3 (22) (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ГЕОГРАФІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський
 
26 - 50 з 166 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>