Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 3(22) (2014) ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ІНТЕНСИВНО ГОСПОДАРСЬКО ОСВОЄНИХ СЕЙСМОАКТИВНИХ РЕГІОНАХ Анотація   PDF (Русский)
А. В. Лущик, Н. І. Швирло
 
Том 20, № 2(25) (2015) ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД САРМАТСЬКОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ В ПІВДЕННО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Г. С. Педан, А. А. Сенькович
 
Том 19, № 4(23) (2014) Газовіддача дна Чорного моря: геолого-пошукове, екологічне і навігаційне значення Анотація   PDF (Русский)
Е. Ф. Шнюков, В. В. Янко
 
Том 20, № 1(24) (2015) ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Світличний
 
Том 19, № 2(21) (2014) ГЕОІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДАНИХ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ НІТРАТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ І ГРУНТОВИХ ВОД Анотація   PDF (Русский)
О. О. Світличний, С. В. Плотницький
 
Том 20, № 3(26) (2015) ГЕОГРАФІЧНІ ОБРАЗИ КРАЇН СВІТУ: ДОСВІД КАРТОГРАФУВАННЯ Анотація   PDF
Д. О. Ляшенко
 
Том 19, № 2(21) (2014) ГЕОЕКВІВАЛЕНТНИЙ ОБМІН ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (НА ОСНОВІ РАЗРОБОК КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ) Анотація   PDF (Русский)
Т. Н. Хохленко
 
Том 21, № 1(28) (2016) Геологістична оптимізація розміщення розподільчих центрів сільськогосподарської продукції у західному регіоні україни Анотація   PDF
М. І. Сеньків
 
Том 19, № 3(22) (2014) ГЕОПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БАСЕЙНОВОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Анотація   PDF (Русский)
Ф. М. Лисецький, А. В. Землякова, А. Г. Нарожня, Е. А. Терьохiн, В. І. Пiчура, Ж. А. Буряк, О. М. Самофалова, О. І. Григор’єва
 
Том 23, № 1(32) (2018) ГЕОПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ СВРОПИ ТА УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. В. Безуглий, М. В. Дорошенко
 
Том 22, № 1(30) (2017) ГЕОПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Б. Б. Гавришок
 
Том 19, № 1(20) (2014) ГЕОХІМІЯ ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ У ГОЛОЦЕНІ У МЕЖАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
І. О. Сучков, Н. В. Тюленева
 
Том 20, № 1(24) (2015) ГИРЛОВІ ОБЛАСТІ, ЯК ОСОБЛИВИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ОБ’ЄКТ Анотація   PDF
М. А. Берлінський
 
Том 19, № 3(22) (2014) ГЛИБОКОВОДНІ ПЕЛОЇДИ ЧОРНОГО МОРЯ – РЕЧОВИННИЙ СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ РЕСУРСИ Анотація   PDF
В. О. Ємельянов, А. О. Нікітіна
 
Том 20, № 3(26) (2015) ГЛОБАЛЬНІ КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ У СВІТОВОМУ ОКЕАНІ ТА ЇХ ВІДГУК В ЧОРНОМУ МОРІ Анотація   PDF (Русский)
В. М. Єрємеєв, О. Р. Андріанова, М. І. Скіпа
 
Том 19, № 4(23) (2014) Головні напрями тематичного опрацювання даних ДЗЗ у Росії: ландшафтознавчий аспект Анотація   PDF (Русский)
О. Б. Загульська
 
Том 19, № 4(23) (2014) Гранулометричний склад ґрунтів острова Зміїний Анотація   PDF
М. Й. Тортик, А. О. Буяновський
 
Том 19, № 4(23) (2014) Грунтова карта території Нижньодністровського національного природного парку Анотація   PDF
Я. М. Біланчин, К. М. Усачова, Є. І. Газєтов, В. І. Медінець
 
Том 21, № 2(29) (2016) ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В ЛІСОВОМУ РЕГІОНІ ФАКО-МЕМЕ, КАМЕРУН Анотація   PDF (Русский)
Теофілус Найомбе Мото Мукете
 
Том 19, № 2(21) (2014) ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕНННЯ В ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька
 
Том 21, № 1(28) (2016) ГРУНТОВО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІСЬКИХ ГРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ М. ОДЕСИ) Анотація   PDF
В. І. Тригуб, С. В. Бочевар, А. М. Купчик
 
Том 19, № 1(20) (2014) ДЕЛЬТА ДУНАЮ: СУЧАСНІ ЛІТОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ Анотація   PDF
Н. О. Федорончук, І. О. Сучков
 
Том 21, № 2(29) (2016) Депонування та розподіл катіонів у темно–сірих опідзолених грунтах Малехівського пасма в умовах їх постпірогенної деградації Анотація   PDF
О. С. Бонішко
 
Том 19, № 1(20) (2014) ДЕЯКІ ЗАКОНОМАРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІВ ЗВАЖЕНИХ НАНОСІВ У ГИРЛОВІЙ ОБЛАСТІ ДУНАЮ Анотація   PDF (Русский)
М. А. Берлінський
 
Том 19, № 2(21) (2014) ДИНАМІКА ЗМІН ҐРУНТОВОГО ВУГЛЕЦЮ ТА АЗОТУ ВПРОДОВЖ ТРЬОХЛІТНЬОЇ СІВОЗМІНИ В ЧОРНОЗЕМАХ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
С. В. Медінець, У. М. Скіба, В. І. Медінець, Я. М. Біланчин, В. З. Піцик, Л. М. Гошуренко, С. С. Котогура
 
26 - 50 з 217 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>