Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 20, № 2(25) (2015) ФІЗИЧНА ДЕГРАДАЦІЯ РЕНДЗИН (RENDZIC LEPTOSOLS) ПОДІЛЬСЬКИХ ТОВТР Анотація   PDF
В. В. Гарбар
 
Том 25, № 1(36) (2020) ФІЗИЧНА ДЕГРАДАЦІЯ ЧОРНОЗЕМІВ СОКАЛЬСЬКОГО ПАСМА Анотація   PDF
В. Г. Гаськевич, Н. М. Лемега
 
Том 23, № 1(32) (2018) ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ СУЧАСНИХ ЛАНДШАФТІВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ДІЛЯНОК ТЕРИТОРІЇ ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Анотація   PDF
А. В. П’яткова, О. Ю. Ніколіна
 
Том 24, № 1(34) (2019) ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ТЕРИТОРІЇ БАЛТСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО СТАЦІОНАРУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА Анотація   PDF
А. В. П’яткова, Р. С. Магденко
 
Том 19, № 4(23) (2014) Фактори формування режима підземних вод острова Зміїний Анотація   PDF (Русский)
Є. А. Черкез, В. І. Медінець, В. К. Свистун, П. І. Пігулевський, О. О. Буняк, О. О. Биченко
 
Том 25, № 2(37) (2020) ФОРМИ ФЕРУМУ У ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ПОВЕРХНЕВО-ОГЛЕЄНИХ ГРУНТАХ (STAGNIC RETISOLS) ПРИБЕСКИДСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ Анотація   PDF
З. П. Паньків, О. Р. Калинич
 
Том 23, № 1(32) (2018) ФОРМУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД У МАЛИХ МІСТЕЧКАХ СТОЛИЧНОГО СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
М. М. Михалюк
 
Том 18, № 1(17) (2013) ФОРМУВАННЯ ГЕОДЕМОГРАФІЇ ЯК СУЧАСНОГО НАПРЯМУ ГЕОГРАФІЇ НАСЕЛЕННЯ Анотація   PDF
В. В. Яворська
 
Том 16, № 1 (2011) ФТОР У ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОДАХ ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. І. Тригуб, Я. І. Ігнат, Я. І. Ігнат
 
Том 19, № 4(23) (2014) Фтор у системі «грунт-рослини»: екологічні аспекти Анотація   PDF
В. І. Тригуб
 
Том 17, № 2(15) (2012) ХАРАКТЕР ЗАСОЛЕНОСТІ ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ БАСЕЙНУ НИЖНЬОГО ДНІСТРА Анотація   PDF
М. Й. Тортик, Я. М. Біланчин, П. І. Жанталай
 
Том 23, № 2(33) (2018) ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ВОЛОГОСТІ ГРУНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТОГРФІЧНИХ МЕТОДІВ ТА ДАНИХ СУПУТНИКОВОЇ ЗЙОМКИ. Анотація   PDF
Н. В. Пазинич, І. Ф. Романчук
 
Том 24, № 1(34) (2019) ЧОРНОЗЕМНІ ҐРУНТИ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ – ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ Анотація   PDF
Я. М. Біланчин, І. В. Леонідова, А. О. Буяновський, М. Й. Тортик
 
Том 22, № 2(31) (2017) ШЛЯХ У МОРІ ТА НА СУШІ (до 75-ої річниці з дня народження О. Ю. Митропольського) Анотація   PDF
C. Г. Половка, С. М. Довбиш
 
Том 15, № 10 (2010) ЯКІВ ВОЛОДИМИРОВИЧ САМОЙЛОВ — ВИДАТНИЙ ГЕОЛОГ Анотація   PDF
Е. В. Школьник
 
Том 25, № 1(36) (2020) ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ БІЛАНЧИН Анотація   PDF
. . УДК 929 Біланчин
 
Том 19, № 1(20) (2014) ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ БІЛАНЧИН (ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) Анотація   PDF
В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька
 
Том 21, № 1(28) (2016) ҐРУНТИ МІСТ: ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ДІАГНОСТИКИ Анотація   PDF
А. І. Хохрякова
 
Том 24, № 1(34) (2019) ҐРУНТОВІ НОВОУТВОРЕННЯ – ЯК ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ҐРУНТОТВОРНИХ ПРОЦЕСІВ У БУРОЗЕМНО-ПІДЗОЛИСТИХ ГЛЕЙОВИХ ҐРУНТАХ ПРИГОРГАНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ Анотація   PDF
З. П. Паньків, С. З. Малик
 
Том 20, № 2(25) (2015) ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ: ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ Анотація   PDF
З. П. Паньків
 
Том 17, № 2(15) (2012) ҐРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (ДО 45-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ КАФЕДРИ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ) Анотація   PDF
Є. Н. Красєха
 
Том 21, № 1(28) (2016) ҐРУНТОВО-РОСЛИННИЙ КОМПОНЕНТ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОБЛЕМІ УСИХАННЯ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ Анотація   PDF
Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, М. Й. Тортик, П. І. Жанталай, М. В. Адобовська, Г. М. Кірюшкіна, Г. М. Шихалєєва
 
Том 15, № 5 (2010) ҐРУНТОЗНАВСТВО В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: КОРОТКИЙ ЧАСОПИС, НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Я. М. Біланчин
 
426 - 448 з 448 результатів << < 13 14 15 16 17 18