Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 25, № 2(37) (2020) НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
L. V. Tranchenko, V. V. Yavorska, K. I. Kolomiyets
 
Том 25, № 2(37) (2020) НАПРЯМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ БЛАГ Анотація   PDF
О. Г. Топчієв, В. А. Сич, В. В. Яворська
 
Том 16, № 1 (2011) НАУКОВА СПАДЩИНА МИКОЛИ ІВАНОВИЧА АНДРУСОВА В ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ ОКЕАНІВ І МОРІВ (до 150-річчя з дня народження) Анотація   PDF
С. Г. Половка
 
Том 19, № 1(20) (2014) НАУКОВА ТЕМАТИКА НА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ТА РОЗРОБКА НАУКОВИХ ПРОГРАМ Анотація   PDF
В. В. Янко
 
Том 20, № 1(24) (2015) НАУКОВЕ ПІДГРУНТЯ ВИНИКНЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ ТА ЇЇ ОСЕРЕДКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ХІХ СТОЛІТТІ Анотація   PDF (Русский)
О. А. Половка
 
Том 24, № 2(35) (2019) НЕБЕЗПЕЧНІ МОРСЬКІ ГІДРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
Р. В. Гаврилюк, М. А. Берлінський
 
Том 17, № 3(16) (2012) НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ СВОЙСТВ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ МНОЖЕСТВА ИСТОЧНИКОВ Анотація   PDF
Т. П. Мокрицька
 
Том 19, № 4(23) (2014) Нова схема геодинамічного контролю неогенового магматизму Закарпаття Анотація   PDF (Русский)
В. В. Шевчук, А. Ю. Василенко
 
Том 17, № 2(15) (2012) Новий підручник з грунтознавства і географіі грунтів для вищої школи Анотація   PDF
Є. Н . Красєха, Я. М. Біланчин
 
Том 19, № 3(22) (2014) НОРМУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ НА ОСНОВІ ФОРМУЛ ОБ’ЄМНОГО ТИПУ Анотація   PDF
Є. Д. Гопченко, Є. О. Гарькавенко
 
Том 18, № 2(18) (2013) ОCАДОНАКОПИЧЕННЯ В МЕЖАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я І ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ В ПЛІОЦЕНІ (КІМЕРІЙ-КУЯЛЬНИК) Анотація   PDF
О. В. Чепіжко, Л. В. Іщенко
 
Том 14, № 16 (2009) ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ПРОВІЩЕННЯ СЕЙСМІЧНИХ ЯВИЩ НА ПІДСТАВІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ Анотація   PDF
Т. М. Лебедєва, М. К. Кременчуцька, Є. Г. Коніков, В. В. Овчаренко, О. Я. Шатагіна, О. В. Фесенко
 
Том 25, № 2(37) (2020) ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОНДИЦІЙ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ КАЛАГАРІВСЬКОГО РОДОВИЩА (СВЕРДЛОВИНА № 78) ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Н. П. Олійник
 
Том 19, № 3(22) (2014) ОДЕСЬКА ШКОЛА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ Анотація   PDF (Русский)
Є. А. Черкез, Т. В. Козлова
 
Том 19, № 3(22) (2014) ОДЕСЬКИЙ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ ЦЕНТР: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ, РЕЗУЛЬТАТИ Анотація   PDF
С. В. Міхелі
 
Том 17, № 2(15) (2012) ОРОЛІТОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ О. ЗМІЇНИЙ, ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ҐРУНТОВО- РОСЛИННОГО ПОКРИВУ Анотація   PDF
Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик
 
Том 25, № 1(36) (2020) ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ТА ТВОРЧОСТІ ПРОФЕСОРА ГОЛОВКІНСЬКОГО МИКОЛИ ОЛЕКСІЙОВИЧА (до 185-річчя з дня народження) Анотація   PDF
С. Г. Половка, С. М. Довбиш, М. М. Світельський, О. А. Половка
 
Том 17, № 2(15) (2012) ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ СТЕПОВИМ ЕКОСИСТЕМАМ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. А. Сич
 
Том 15, № 5 (2010) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Є. Н. Красєха, А. Е. Молодецький, Т. Д. Борисевич, В. А. Сич, В. К. Дадикіна, М. Л. Орлова
 
Том 20, № 3(26) (2015) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕТНО- ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОРЕНБУРЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. М. Тюрін
 
Том 19, № 2(21) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ГІДРОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОД ЧОРНОГО МОРЯ НАВКОЛО ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ В 2003-2013 РР. Анотація   PDF (Русский)
Є. І. Газєтов
 
Том 22, № 2(31) (2017) ОСОБЛИВОСТІ КОЛИВАНЬ РІВНЯ ВНУТРІШНІХ МОРЕЙ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ Анотація   PDF
В. М. Єрємеєв, О. Р. Андріанова, М. І. Скіпа
 
Том 14, № 16 (2009) ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ АЛЮВІАЛЬНИХ ДЕРНОВИХ ҐРУНТІВ ЗАПЛАВИ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ Анотація   PDF
Ю. І. Наконечний
 
Том 20, № 1(24) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ МОРІВ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський
 
Том 19, № 4(23) (2014) Особливості природних умов прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор’я та їх ґрунтотворний потенціал Анотація   PDF
О. Є. Струцинська
 
226 - 250 з 448 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>