Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 22, № 1(30) (2017) ПРОСТОРОВА ЛОКАЛІЗАЦІЯ І ГЕНЕЗИС АЛОХТОННИХ КАРБОНАТНИХ СТЯЖІНЬ У ВІДКЛАДАХ ОЛІГОЦЕНУ КАРПАТ Анотація   PDF
Г. М. Петруняк
 
Том 17, № 2(15) (2012) ПРОСТОРОВА НЕОДНОРІДНІСТЬ АГРОХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТІВ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
О. І. Цуркан
 
Том 23, № 1(32) (2018) ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ГІДРОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В СЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ СУХОГО ЛИМАНУ В ЛІТНІЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
О. Б. Муркалов, О. О. Стоян, О. В. Скаленчук
 
Том 18, № 1(17) (2013) ПРОФЕСОР І. П. ЗЕЛІНСЬКИЙ – ВЧЕНИЙ, ОРГАНІЗАТОР, ПОЛІТИК І РОМАНТИК Анотація   PDF
Э. А. Черкез, В. Н. Кадурін
 
Том 24, № 1(34) (2019) ПРОФЕСОР ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ ГОГОЛЄВ (до 100-річчя від народження) Анотація   PDF
Я. М. Біланчин
 
Том 23, № 2(33) (2018) ПРОФЕСОР ВІКТОР ИВАНОВИЧ МИХАЙЛЮК (до 60-річчя від дня народження) Анотація   PDF
О. О. Ожован, І. В. Леонідова
 
Том 22, № 1(30) (2017) ПРОЯВИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НА ВИБОРЧОМУ ПОЛІ ОБЛАСТЕЙ КАРПАТЬСКО-ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація
А. В. Кузишин
 
Том 20, № 2(25) (2015) РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ ОСВОЄННЯ ПРОГНОЗНИХ РЕСУРСІВ НАФТИ І ГАЗУ В МЕЖАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. М. Жук, І. О. Карпенко, Д. Ю. Серединський
 
Том 21, № 1(28) (2016) РЕГІОН – ЦІЛІСНА ПРИРОДНО-СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА Анотація   PDF
Д. О. Світлична
 
Том 18, № 1(17) (2013) РЕГІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЗСУВІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація   PDF
С. М. Шаталін
 
Том 19, № 3(22) (2014) РЕЗУЛЬТАТИ АТМОСФЕРНО-ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ N2O ТА CH4 Анотація   PDF (Русский)
С. В. Медінець
 
Том 19, № 3(22) (2014) РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПІГМЕНТІВ ФІТОПЛАНКТОНУ В ПРИБЕРЕЖНИХ ВОДАХ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ В 2004-2012 РР. Анотація   PDF (English)
Н. В. Ковальова, В. І. Медінець
 
Том 20, № 2(25) (2015) РЕКРЕАЦІЙНІ СКЛАДОВІ У ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація   PDF
В. А. Сич, К. В. Коломієць
 
Том 19, № 3(22) (2014) РЕНДЗИНИ ЛІСОСТЕПУ ПІВНІЧНОЇ МОЛДОВИ Анотація   PDF (Русский)
А. В. Оверченко, А. Ф. Урсу, І. В. Марков
 
Том 18, № 3(19) (2013) РЕСУРСИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНА СТРУКТУРА СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї Анотація   PDF
А. Е. Молодецький, В. В. Салютин
 
Том 22, № 2(31) (2017) РЕСУРСНА БАЗА НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
М. Я. Сивий
 
Том 24, № 1(34) (2019) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЧОРНОЗЕМІВ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
О. І. Цуркан
 
Том 18, № 3(19) (2013) РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ «МІНЕРАЛОГІЧНА СПАДЩИНА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА ВЕРНАДСЬКОГО» (Київ: Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, 2012. – 832 с.). Анотація   PDF
О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, Л. М. Шатохіна
 
Том 20, № 2(25) (2015) РОЗВИТОК ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1933-2015 РР.) Анотація   PDF
Н. О. Попельницька, В. І. Тригуб
 
Том 20, № 3(26) (2015) РОЗМІЩЕННЯ ЕТАЛОННИХ РОЗРІЗІВ МЕЗОЗОЮ ГІРСЬКОГО КРИМУ Анотація   PDF
Г. В. Анфимова
 
Том 17, № 2(15) (2012) РОЛЬ І МІСЦЕ ТРАПІВСЬКОГО СТАЦІОНАРУ В НАУКОВО- ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ КАФЕДРИ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ Анотація   PDF
М. Й. Тортик
 
Том 22, № 2(31) (2017) РОЛЬ ВЕЛИКИХ МІСТ У РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
C. O. Шулевський
 
Том 21, № 2(29) (2016) РОЛЬ ВИСОКОГІРНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ У ФОРМУВАННІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІРСЬКО-ЛУЧНО-БУРОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Анотація
А. В. Баранник
 
Том 19, № 4(23) (2014) Роль гідрогеохімічних факторів у процесі карстоутворення на території впливу Рівненської АЕС Анотація   PDF
А. С. Бровко, О. О. Харченко
 
Том 19, № 3(22) (2014) РОЛЬ ПОЛЬОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ “ГЕОЛОГІЯ” Анотація   PDF (Русский)
І. О. Сучков, В. М. Кадурін, Н. О. Федорончук
 
226 - 250 з 308 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>