Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 14, № 16 (2009) ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ПРОВІЩЕННЯ СЕЙСМІЧНИХ ЯВИЩ НА ПІДСТАВІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ Анотація   PDF
Т. М. Лебедєва, М. К. Кременчуцька, Є. Г. Коніков, В. В. Овчаренко, О. Я. Шатагіна, О. В. Фесенко
 
Том 19, № 3(22) (2014) ОДЕСЬКА ШКОЛА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ Анотація   PDF (Русский)
Є. А. Черкез, Т. В. Козлова
 
Том 19, № 3(22) (2014) ОДЕСЬКИЙ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ ЦЕНТР: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ, РЕЗУЛЬТАТИ Анотація   PDF
С. В. Міхелі
 
Том 17, № 2(15) (2012) ОРОЛІТОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ О. ЗМІЇНИЙ, ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ҐРУНТОВО- РОСЛИННОГО ПОКРИВУ Анотація   PDF
Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, І. В. Леонідова, І. А. Орлик
 
Том 25, № 1(36) (2020) ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ТА ТВОРЧОСТІ ПРОФЕСОРА ГОЛОВКІНСЬКОГО МИКОЛИ ОЛЕКСІЙОВИЧА (до 185-річчя з дня народження) Анотація   PDF
С. Г. Половка, С. М. Довбиш, М. М. Світельський, О. А. Половка
 
Том 17, № 2(15) (2012) ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ СТЕПОВИМ ЕКОСИСТЕМАМ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. А. Сич
 
Том 15, № 5 (2010) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Є. Н. Красєха, А. Е. Молодецький, Т. Д. Борисевич, В. А. Сич, В. К. Дадикіна, М. Л. Орлова
 
Том 20, № 3(26) (2015) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕТНО- ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОРЕНБУРЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. М. Тюрін
 
Том 19, № 2(21) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ГІДРОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОД ЧОРНОГО МОРЯ НАВКОЛО ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ В 2003-2013 РР. Анотація   PDF (Русский)
Є. І. Газєтов
 
Том 22, № 2(31) (2017) ОСОБЛИВОСТІ КОЛИВАНЬ РІВНЯ ВНУТРІШНІХ МОРЕЙ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ Анотація   PDF
В. М. Єрємеєв, О. Р. Андріанова, М. І. Скіпа
 
Том 14, № 16 (2009) ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ АЛЮВІАЛЬНИХ ДЕРНОВИХ ҐРУНТІВ ЗАПЛАВИ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ Анотація   PDF
Ю. І. Наконечний
 
Том 20, № 1(24) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ МОРІВ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський
 
Том 19, № 4(23) (2014) Особливості природних умов прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор’я та їх ґрунтотворний потенціал Анотація   PDF
О. Є. Струцинська
 
Том 19, № 3(22) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (English)
Д. В. Мелконян, В. Н. Великова, А. Л. Березовська
 
Том 22, № 1(30) (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЧОРНОЗЕМОУТВОРЕННЯ НА ОСТРОВІ ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF
І. В. Леонідова
 
Том 18, № 1(17) (2013) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛИМАННИХ БЕРЕГІВ АБРАЗІЙНО-ЗСУВНОГО ТИПУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ УЗБЕРЕЖЖЯ) Анотація   PDF
Г. С. Педан
 
Том 17, № 3(16) (2012) ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АВІАТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
І. М. Дудник, О. А. Борисюк
 
Том 23, № 2(33) (2018) ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ НАД ПІВНІЧНОЮ АТЛАНТИКОЮ: ПОВЕРХНЯ 850 ГПА, ХОЛОДНИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF (Русский)
Е. М. Сєрга, І. Н. Сєрга
 
Том 22, № 1(30) (2017) ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ НАД ПІВНІЧНОЮ ЧАСТИНОЮ ТИХОГО ОКЕАНУ У ХОЛОДНИЙ ПЕРІОД РОКУ. ПОВЕРХНОСТЬ 700 ГПА Анотація   PDF
Е. Н. Сєрга, І. Н. Сєрга, А. І. Сущенко
 
Том 17, № 3(16) (2012) ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛООБМІНУ МІЖ ПІВНІЧНОЮ І ПІВДЕННОЮ АТЛАНТИКОЮ У ПЕРІОД ЗАВЕРШЕННЯ ПІЗНЬО-ВЮРМСЬКОГО ЗЛЕДЕНІННЯ Анотація   PDF
О. В. Холопцев
 
Том 20, № 4(27) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація   PDF
В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць
 
Том 20, № 4(27) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНЕЗИ ТА ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ НАДСЯНСЬКОЇ РІВНИНИ Анотація   PDF
В. Г. Гаськевич, О. З. Луцишин, Н. М. Батюк
 
Том 22, № 2(31) (2017) ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ ПРОСТОРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗМИВУ-АКУМУЛЯЦІЇ ГРУНТУ НА ОСНОВІ ФІЗИКО-СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ Анотація   PDF
О. О. Світличний, А. В. П’яткова
 
Том 17, № 3(16) (2012) ОЦІНКА БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ЗА БАЛАМИ В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
О. В. Борщова
 
Том 24, № 1(34) (2019) ОЦІНКА ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СЕЛА РОЗІВКА НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ Анотація   PDF
С. В. Домусчи, В. І. Тригуб
 
226 - 250 з 426 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>