Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 15, № 5 (2010) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Є. Н. Красєха, А. Е. Молодецький, Т. Д. Борисевич, В. А. Сич, В. К. Дадикіна, М. Л. Орлова
 
Том 20, № 3(26) (2015) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕТНО- ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОРЕНБУРЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. М. Тюрін
 
Том 19, № 2(21) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ГІДРОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОД ЧОРНОГО МОРЯ НАВКОЛО ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ В 2003-2013 РР. Анотація   PDF (Русский)
Є. І. Газєтов
 
Том 22, № 2(31) (2017) ОСОБЛИВОСТІ КОЛИВАНЬ РІВНЯ ВНУТРІШНІХ МОРЕЙ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ Анотація   PDF
В. М. Єрємеєв, О. Р. Андріанова, М. І. Скіпа
 
Том 14, № 16 (2009) ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ АЛЮВІАЛЬНИХ ДЕРНОВИХ ҐРУНТІВ ЗАПЛАВИ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ Анотація   PDF
Ю. І. Наконечний
 
Том 20, № 1(24) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ МОРІВ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський
 
Том 19, № 4(23) (2014) Особливості природних умов прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор’я та їх ґрунтотворний потенціал Анотація   PDF
О. Є. Струцинська
 
Том 19, № 3(22) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (English)
Д. В. Мелконян, В. Н. Великова, А. Л. Березовська
 
Том 22, № 1(30) (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЧОРНОЗЕМОУТВОРЕННЯ НА ОСТРОВІ ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF
І. В. Леонідова
 
Том 18, № 1(17) (2013) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛИМАННИХ БЕРЕГІВ АБРАЗІЙНО-ЗСУВНОГО ТИПУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ УЗБЕРЕЖЖЯ) Анотація   PDF
Г. С. Педан
 
Том 17, № 3(16) (2012) ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АВІАТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
І. М. Дудник, О. А. Борисюк
 
Том 23, № 2(33) (2018) ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ НАД ПІВНІЧНОЮ АТЛАНТИКОЮ: ПОВЕРХНЯ 850 ГПА, ХОЛОДНИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF (Русский)
Е. М. Сєрга, І. Н. Сєрга
 
Том 22, № 1(30) (2017) ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ НАД ПІВНІЧНОЮ ЧАСТИНОЮ ТИХОГО ОКЕАНУ У ХОЛОДНИЙ ПЕРІОД РОКУ. ПОВЕРХНОСТЬ 700 ГПА Анотація   PDF
Е. Н. Сєрга, І. Н. Сєрга, А. І. Сущенко
 
Том 17, № 3(16) (2012) ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛООБМІНУ МІЖ ПІВНІЧНОЮ І ПІВДЕННОЮ АТЛАНТИКОЮ У ПЕРІОД ЗАВЕРШЕННЯ ПІЗНЬО-ВЮРМСЬКОГО ЗЛЕДЕНІННЯ Анотація   PDF
О. В. Холопцев
 
Том 20, № 4(27) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Анотація   PDF
В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць
 
Том 20, № 4(27) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНЕЗИ ТА ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ НАДСЯНСЬКОЇ РІВНИНИ Анотація   PDF
В. Г. Гаськевич, О. З. Луцишин, Н. М. Батюк
 
Том 22, № 2(31) (2017) ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ ПРОСТОРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗМИВУ-АКУМУЛЯЦІЇ ГРУНТУ НА ОСНОВІ ФІЗИКО-СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ Анотація   PDF
О. О. Світличний, А. В. П’яткова
 
Том 17, № 3(16) (2012) ОЦІНКА БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ЗА БАЛАМИ В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
О. В. Борщова
 
Том 24, № 1(34) (2019) ОЦІНКА ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СЕЛА РОЗІВКА НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ Анотація   PDF
С. В. Домусчи, В. І. Тригуб
 
Том 20, № 4(27) (2015) ОЦІНКА ВПЛИВУ СТОКУ РІЧКИ ДУНАЙ НА ОКРЕМІ ГІДРОЛОГИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ У 2004-2013 РР. Анотація   PDF
Є. І. Газєтов, О. Р. Андріанова, В. І. Мединец, Р. Р. Белевич, В. М. Морозов
 
Том 19, № 4(23) (2014) Оцінка впливу явища Ель-Ніньо-Ла-Ніньа на формування метеорологічних полів у Південній півкулі Анотація   PDF   PDF (Русский)
Є. П. Школьний, Е. Н. Серга, А. І. Сущенко
 
Том 23, № 1(32) (2018) Оцінка даних моніторингу режиму грунтових вод на території Одеської області Анотація   PDF
Г. С. Педан, О. Г. Ліходідова, О. А. Дячук
 
Том 19, № 4(23) (2014) Оцінка динаміки приростів агроекологічних категорій врожайності сої Анотація   PDF (Русский)
А. В. Толмачова
 
Том 19, № 1(20) (2014) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ФТОРУ В СИСТЕМІ «ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – ЛЮДИНА» Анотація   PDF
В. І. Тригуб
 
Том 23, № 1(32) (2018) ОЦІНКА ЗМІН ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ ЗЛИВОВОЇ ЕРОЗІЇ ГРУНТУ В СТЕПУ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ Анотація   PDF
О. О. Світличний
 
226 - 250 з 406 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>