Інформація про автора

Іщенко, Л. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

  • Том 18, № 2(18) (2013) - ЗАГАЛЬНА ТА МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ
    ОCАДОНАКОПИЧЕННЯ В МЕЖАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я І ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ В ПЛІОЦЕНІ (КІМЕРІЙ-КУЯЛЬНИК)
    Анотація  PDF