Інформація про автора

Грузова, І. Л., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Український науковий центр екології моря, Україна