[1]
О. І. Цуркан і А. О. Буяновський, «СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ГАЛИНИ СЕРГІЇВНИ СУХОРУКОВОЇ», Вісн. Одес. нац. ун-ту. Геол. геогр. науки, т. 28, вип. 1(42), с. 167–170, Сер 2023.