DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2010.10.195194

ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ПЛАВНІВ НА УЗБЕРЕЖЖІ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ

Г. В. Вихованець, Т. В. Борисевич

Анотація


Для берегових та морських водно-багнючих угідь важливою класифікаційнною ознакою є динамічність навколишнього довкілля. Протягом довгої природної історії в межах цих угідь флора та фауна пристосувалася до безперервної зміни рельєфу, динамічності субстрату, високої каламутності води, різким змінам солоності та температури води тощо. Все вони обумовлені загальною природною динамічністю навколишніх умов і потужною дією енергетичних факторів. Саме на цій підставі розроблена класифікація водно-багнючих угідь на морському узбережжі.


Ключові слова


морський берег; акваторія; плавні; водно-багнючі угіддя; класифікація; динаміка; рельєф.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Выхованец Г. В. Эоловый процесс на морском берегу. — Одесса: Астропринт, 2003. — 368 с.

Дубына Д. В., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Плавни Причерноморья. — Киев: Наукова думка, 1989. — 272 с.

Климентов Л. В. О содержании понятия «плавни» и их народно-хозяйственном значении // Новые исследования природных ресурсов. Тезисы докладов научной сессии географического факультета ОГУ: Под ред. С. Т. Белозорова. — Одесса: Облиздат, 1963. — С. 22–23.

Малишева Н. Р. Водно-болотні угіддя міжнародного значення / Екологічна енциклопедія у 3-х т. — К.: ТОВ «Центр екологічнолї освіти та інформації», 2006. — Т. 1: А-Е. С. 164.

Реймерс Н. Ф. Плавни. Словарь-справочник. — Москва: Мысль, 1990. — С. 153–154.

Резолюції та рекомендації 7-ої наради Договірних сторін Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсар, Іран, 1971). — Киев: Авалон, 1999. — 261 с.

Стойловский В. П. Водно-болотные угодья Черноморского региона в системе природоохранных и управленческих решений. — Одесса: Феникс, 2003. — 309 с.

Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в северо-западной части Черного моря. — Москва: Недра, 1989. — 198 с.

Якушкин Б. В. Классификация // Большая Советская энциклопедия. — 1973. — Т. 12 (К). — Москва: Изд-во БСЭ. — С. 269.

Eber G. Zum vorlaufigen Schema der Typologie und Klassification von Wasservogel biotopenn // Ornithol. Mitt. — 1969. — V. 21. — № 4. — S. 69–78.

Scott D. A. A preliminary inventory of Wetlands of International importance for waterfowl in the West Europe and Northwest Africa // IWPB Special Publication № 2. — Slimbridge, 1980. — 127 p.

Copyright (c) 2010 Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.